Home >> chat >> problemen-voorkomen

Wat een chatroom doet om problemen te voorkomen

De meeste chatrooms houden zich aan bepaalde afspraken om het chatten zo leuk en veilig mogelijk te houden voor de jeugd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je op een makkelijke en duidelijk zichtbare manier, via een 'help- of contactknop', klachten kunt indienen en vragen kunt stellen. Er worden vaak scheldwoordfilters gebruikt en stellen ze moderators in die toezicht houden op wat er gechat wordt. Hierdoor kunnen klachten snel afgehandeld worden.

Goed op blijven letten en licht kinderen goed in

De middelen die chatrooms in werking stellen, zijn geen garantie dat er geen vervelende dingen kunnen gebeuren. Het is daarom belangrijk dat je zelf ook goed op blijft letten. Jij kan daarom ook een aantal voorlichtingstips lezen en het is handig wanneer je ook de tips en regels leest die op de website van de chat staan. Zo weten jij en je kind precies wat er wel en niet mag en waar je terecht kunt wanneer het misgaat.

De richtlijnen van chatsites

De richtlijnen hebben het doel bij te dragen aan een zo veilig mogelijke omgeving voor minderjarige chatters. Dit betekent dat aangesloten chatsites of websites die een chatfunctie bevatten hun dienstverlening op een dusdanige manier inrichten dat veiligheid en bescherming zo veel mogelijk wordt gewaardeerd. De aangesloten websites willen met deze richtlijnen extra waarborging bieden boven op de al bestaande wettelijke eisen. Een site die een chatfunctie aanbiedt moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Je moet op een duidelijke en eenvoudige manier informatie kunnen vinden en verstrekken over de chatroom. Daarin wordt de aard van de site besproken, maar ook de doelgroep en welke voorwaarden de website heeft. Daarbij moet er gemeld worden welke informatie er nodig is van de gebruiker en waar deze voor gebruikt wordt.
 • Wanneer er een gezamenlijke website is, moeten ze op een openbare manier een aantal punten omschrijven:
  - Voorlichting met betrekking tot hoe er zo veilig mogelijk gechat kan worden en hoe problemen voorkomen kunnen worden.
  - Bieden van hulp. Wat er gedaan kan worden bij problemen.
  - De richtlijnen.
  Daarnaast kunnen op een gesloten gedeelte de aangesloten websites informatie met elkaar uitwisselen die kan helpen om de chatrooms veiliger te maken.
 • Er dienen korte voorlichtings- en veiligheidsmessages aanwezig te zijn op een duidelijke wijze.
 • Er dient een herkenbare button te zijn waar chatters problemen kunnen melden en daarbij moet de procedure duidelijk zijn.
 • Een snelle klachtenafhandeling moet er kunnen zijn (binnen 2 werkdagen).
 • Bij ernstige klachten kan de chatroom aangifte doen bij de politie.
 • Mogelijkheden tot anoniem aanmelden kan beperkt worden. Er dienen enkele gegevens opgegeven te moeten worden zodat ze in ernstige gevallen deze kunnen gebruiken en de
 • identiteit van de chatter kunnen achterhalen.
 • Het ontmoedigen van persoonlijke gegevens onderling.
 • De chatrooms moeten altijd bemant worden door live moderators.
 • Een scheldwoordfilter moet aanwezig zijn om woorden te kunnen filteren.
 • Er alles aan doen om verwijzingen en links naar andere websites of materiaal dat in strijd is met voorwaarden die gesteld zijn aan het gebruik van de chatroom te voorkomen danwel zo snel mogelijk te verwijderen.
Contactformulier
chatinfo.nl.nl 2017 2023 | Disclaimer | Privacybeleid | Handige links |